Privacyverklaring sollicitanten

Hierbij informeren wij u over de verwerking van uw gegevens in het kader van een sollicitatietraject bij UNISLOT NV, hetzij via spontane sollicitatie, of kandidaatstelling voor een openstaande vacature of via derden (bijvb. interimkantoor, selectiebureau,…).

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: identificatiegegevens, contactgegevens, familiale gegevens, persoonlijke kenmerken vermeld in je c.v., motivatiebrief of tijdens gesprekken (bijvb. interesses, karakterkenmerken, referenties, (loon)verwachtingen,…).

Bovenstaande gegevens worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject. Met uw toestemming worden deze gegevens ook verwerkt voor een contactname voor eventueel toekomstige vacatures binnen onze onderneming. Uw reactie op onze vacature geldt als de actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens. U kan deze toestemming altijd intrekken.

Uw gegevens worden uiterlijk 4 weken na het einde van het sollicitatietraject verwijderd in geval er geen functie beschikbaar is of als er beslist wordt dat je niet geschikt bent voor de functie. In het geval van uw toestemming om uw gegevens langer te bewaren met het oog op een mogelijk later vrijkomende passende functie, worden uw gegevens maximaal 1 jaar bewaard na het einde van het sollicitatietraject.

Uw gegevens kunnen bij aanwerving op een veilige manier doorgegeven worden om reden van loonadministratie aan een interimkantoor of ons sociaal secretariaat. Het verstrekken van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om het sollicitatietraject te doorlopen en in aanmerking te komen om bij ons aangeworven te worden. U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken. Indien u de gevraagde persoonsgegevens niet zou verstrekken, kan het sollicitatietraject niet worden doorlopen en komt u niet in aanmerking voor aanwerving.

U hebt het recht om:
(1) Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.
(2) Onjuiste gegevens te doen verbeteren
(3) In bepaalde omstandigheden te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.
(4) De verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken.
(5) De aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
(6) Bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens.

U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u terecht op het e-mailadres: info@unislot.be.